Wanneer krijg ik mijn pedicurebehandeling vergoed?

Uw voeten dienen in ieder geval 1 keer per jaar gescreend te worden door de praktijkondersteuner van de huisarts/de diabetesverpleegkundige of de podotherapeut. Naar aanleiding het geconstateerde risico wordt de voetzorg ingedeeld in een zorgprofiel.

Er zijn vier zorgprofielen(1, 2, 3 en 4), waarbij geldt hoe hoger uw zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Alleen zorgprofiel 2, 3 en 4 komen in aanmerking voor vergoeding. De vergoeding loopt via de Ketenzorg of de podotherapeut.

Valt u vergoeding onder de Ketenzorg, dan wordt dit aan uw pedicure doorgegeven. U krijgt dan maximaal 8 behandelingen per jaar vergoed. Dit kan zijn met of zonder huisbezoek. Zie prijslijst voor eventuele bijbetaling.

Valt u vergoeding onder de podotherapeut, dan stelt de podotherapeut een persoonlijk behandelplan op. Daar staat o.a. het aantal behandelingen in die u per jaar vergoed krijgt. U krijgt dit behandelplan bij u jaarlijkse screening en neemt dit mee naar de pedicure. Zie prijslijst voor de bijbetaling.

De tarieven voor de behandeling van de diabetische voet kunt u vinden in de prijslijst. Dit heeft onder andere te maken met de manier van declareren.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op. Ik zal dit dan verder uitleggen.