Diabetische voetzorg

Wanneer wordt mijn pedicurebehandeling vergoed?

In de meeste gevallen kreeg u in 2022 de voetzorg 100% vergoed. 1 Januari 2023 is dit veranderd. De zorgverzekeraar vergoedt dan alleen nog de medisch noodzakelijke voetzorg.

Uw voeten worden 1 keer per jaar gescreend door de praktijkondersteuner van de huisarts of diabetesverpleegkundige. Als uit de screening blijkt dat u SIMM’s 2, 3 of 4 heeft, wordt u doorverwezen naar de podotherapeut. Deze bepaald in welk zorgprofiel u valt.

Er zijn vier zorgprofielen (1, 2, 3 en 4), waarbij geldt: hoe hoger uw zorgprofiel, hoe meer medische voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes en voetproblemen. Alleen zorgprofiel 2, 3 en 4 komen in aanmerking voor vergoeding, dit kan zijn met of zonder huisbezoek. Dit is alleen voor de medisch noodzakelijke voetzorg die vermeld staat in het behandelplan. Voor de rest van de behandeling heeft u een eigen bijdrage, dit wordt namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed.

U krijgt dit behandelplan van uw podotherapeut en neemt dit mee naar de medisch pedicure. Zie de prijslijst voor de bijbetaling.

Let op: de screening moet plaats vinden bij een van de onderstaande podotherapeuten. Ik heb een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met:

  • Podotherapie Serrée te Duiven
  • Podotherapie Voetcentrum Flipse te Arnhem
  • Podotherapie Judith Giesen te Dieren

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op of met uw podotherapeut

Lees meer over diabetes bij Diabetes Fonds.
Lees meer over reuma bij ReumaNederland.